Soal Bahasa Jawa (Sesorah)


Wangsulana pitakon-pitakon iki migunakake basa krama!


  1. Salam pembuka ing sesorah iku isine apa?
  2. Salam pakurmatan ing sesorah iku isine apa?
  3. Kepriye ungkapan rasa sokur marang Gusti Allah ing sajrone sesorah iku?
  4. Isine sesorah iku nggambarake apa?
  5. Kepriye panutuping sesorah iku?
  6. Apa isine salam panutup ing sesorah?
  7. Apa wae kang perlu digatekake menawa sesorah?
  8. Apa wae aspek sing kudu dibiji nalika mbiji kancamu kang lagi maca sesorah?

2 komentar:

Unknown mengatakan...

Isine salam lan puji syukur

Unknown mengatakan...

Abcdefghij