Soal Bahasa Jawa
Wacanen teks crita Kancil karo Macan halaman 96!


  1. Nalikane Kancil lagi thenguk-thenguk ing ngisor wit, wedhus nyedhaki kanthi ambegan kang kepriwe?
  2. Sapa kang dicritakake Wedhus ana ngarepe kancil?
  3. Sapa wae kang kerep marani nak- anake Wedhus?
  4. Miturut kandhane kethek, apa kang arep ditindakake dening Macan marang anak-anake Wedhus?
  5. Wedhus kandha marang Macan menawa Wedhus wis duwe apa?
  6. Apa kang dilakoni Macan ana kedhung?
  7. Apa kang diweruhi Macan ana dhasar kedhung?
  8. Kepriye mlayune Macan sakwuse ndeleng dhasare kedhung?
  9. Kethek njelasake menawa sirah macan kang ana ing  kedhung iku sejatine apa?
  10. Kepriye cangkeme Kancil nalika kepethuk Macan lan Kethek ana tengah dalan?

Tidak ada komentar: